Deklaracja dostępności

wrz 23, 2020

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr12 w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły podstawowej nr12 w Kędzierzynie – Koźlu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy, do których linki pojawiają się we wpisach nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, gdyż zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada dodatkowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres kontaktowy: psp12@kedzierzynkozle.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Piastowskiej 30:

 • Budynek szkoły przy ul. Piastowskiej jest parterowy, dostosowany do osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze są szerokie umożliwiające poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.
 • Sala 103, gabinet pedagoga, 2 salki do nauczania indywidualnego, gabinet logopedyczny i pokój nauczycielski znajdują się na piętrze – wjazd windą.
 • Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych, podjazdy i odpowiednie barierki.

Budynek przy ul. Piramowicza 28:

  • Budynek 2 piętrowy wyposażony w schodołaz.
  • Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  • Schody w budynku są szerokie z jednostronnymi poręczami.

Brak tłumacza języka migowego.

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

  • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
  • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł
  • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
  • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
  • Pułapki klawiaturowe – wykluczone, strona wykorzystuje domyślne ustawienia skrótów
  • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
  • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
  • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowane i opisane
  • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków
  • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
  • Kontrast – wymaganie spełnione; tryb wysokiego kontrastu można aktywować za pomocą wdrożonych narzędzi dostępności
  • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; rozmiar tekstu można zmienić za pomocą wdrożonych narzędzi dostępności, lub za pomocą kombinacji klawiszy ctrl+ i ctrl-
  • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

Archiwa

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

licznik odwiedzin

1488857
Total Visitors
Skip to content