Wykaz Instytucji Pomocowych

Informator   Adresy mailowe do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: https://pcprkkozle.pl/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie https://pcprkkozle.pl/zespol-ds-interwencji-kryzysowej-i-poradnictwa-specjalistycznego Telefon do Ośrodka...
Skip to content