NASZA SZKOŁA W III EDYCJI PROGRAMU INSTA.LING

W semestrze zimowym roku szkolnego 2014/2015 Panie Agnieszka Opiat-Tarka i Karina Koszela przystąpiły z klasami: 4c, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c i 6d  do III edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka...

Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

  § 1 1.Ilekroć w regulaminie mowa o: a)      szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Publicznej Szkoły...

STYPENDIUM SZKOLNE

http://www.mops-kkozle.pl/?kategoria=jak_uzyskac_pomoc&subkat=stypendium_szkolne Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do...
III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

LIST DO RODZICÓW   WMTDay 2013           Kędzierzyn -Koźle, 2013-09-18 Szanowni Rodzice,   nasza szkoła uczestniczy w akcji III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 27 września 2013 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia...
Skip to content