KONTRAKT POMIĘDZY DZIEĆMI A WYCHOWAWCAMI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Stwarzamy atmosferę akceptacji i tolerancji dla kolegów i koleżanek podczas zabaw i zajęć w świetlicy.   Rozmawiamy ze sobą kulturalnie, używając słów: proszę, przepraszam, dziękuję, itp.   Nie krzyczymy w świetlicy, stołówce, na i poza terenem szkoły.   Nie używamy...
Skip to content