PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 12.03.2015 roku

W zebraniu uczestniczyło 12 rodziców oraz Pani  Dyrektor  Joanna Hencel (lista obecności w załączeniu). Przywitanie uczestników zebrania. Zapoznanie i dyskusja  nad nowym  Regulaminem Rady Rodziców. Sprawy omówione z  Panią  Dyrektor: Pani Dyrektor podziękowała za...

Podziękowanie

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie udzielone podczas organizacji Balu Karnawałowego na rzecz Szkoły: Rodzicom PSP 12 Radzie Pedagogicznej PSP 12 Paniom ze świetlicy PSP 12...

PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 04.02.2014 roku

W zebraniu uczestniczyło 11  rodziców oraz Pani  Dyrektor  Joanna Hencel (lista obecności w załączeniu). Przywitanie uczestników zebrania. Sprawy omówione z  Panią  Dyrektor: Pani Dyrektor poinformowała, o naniesionych zmianach  w statucie szkoły. Przeprowadzana była...
Skip to content